Saturday, November 22, 2008

Mark Karnes

Portrait of Steve Roberts, 1972Self Portrait, 1971, graphite

No comments: